V

vendor_xiaomi_sdm845-common-extra

Dependency of Xiaomi Mi 8 SE (sirius), Xiaomi Mi MIX 2S (polaris)