Commit f7c49b02 authored by José Henrique's avatar José Henrique
Browse files

Move translations to separated repo

parent 1b3964a0
android_app {
name: "FaceUnlockService-res",
resource_dirs: ["res"],
dex_preopt: {
enabled: false,
},
installable: false
}
\ No newline at end of file
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.motorola.faceunlock.overlay"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0">
<overlay android:targetPackage="com.motorola.faceunlock" android:priority="1" android:isStatic="true" />
<application android:label="@string/app_name" android:hasCode="false"/>
</manifest>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="attr_blur">الوجه مموّه جدًا</string>
<string name="attr_eye_close">أبقِ عينَيك مفتوحتَين</string>
<string name="attr_eye_occlusion">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="attr_light_dark">يحتاج الوجه مزيدًا من الضوء</string>
<string name="attr_light_high">يوجد على الوجه ضوء أكثر من اللازم</string>
<string name="attr_light_shadow">ثمة ظلال كثيرة على الوجه</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="btn_done">تم</string>
<string name="btn_try">حاول مرة أخرى</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">مصادقة</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">لتنشيط إلغاء قفل الجهاز بالوجه، أدخل رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو النقش</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">المصادقة مطلوبة</string>
<string name="disabled_because_device_policy">تم تعطيلها من قبل المسؤول</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">للاستخدام، عليك تعيين قفل الشاشة أولاً</string>
<string name="face_finish_header_2">كدت تنتهي</string>
<string name="face_instruct_anime_header">ارفع، وانظر وألغ القفل</string>
<string name="face_instruct_anime_next">فهمت</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">يُعدّ استخدام ميزة مطابقة الوجه أقل أمانًا من استخدام نقش أو رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور</string>
<string name="face_intro_content_second_point">يمكن لأي شخص يشبهك أن يلغي قفل هاتفك</string>
<string name="face_intro_content_third_point">تبقى البيانات المستخدمة للتعرّف على وجهك خاصة على هاتفك</string>
<string name="face_intro_next">التالي</string>
<string name="face_intro_remember">تذكر:</string>
<string name="face_intro_summary">يمكنك إلغاء قفل هاتفك بمجرد النظر إليه.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">يمكنك إلغاء قفل هاتفك برفعه والنظر إليه.</string>
<string name="face_intro_title">حول إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">إعادة</string>
<string name="face_redo_warning_msg">هل تريد إزالة نسخة الوجه الممسوح ضوئيًا الحالية وإنشاء نسخة جديدة؟</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">تعطيل</string>
<string name="face_remove_warning_msg">هل تريد إزالة كل نسخ الوجوه الممسوحة ضوئيًا والمخزّنة وإيقاف تشغيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه؟</string>
<string name="face_setup_summary">إعداد ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="face_setup_title">إلغاء القفل بلمحة</string>
<string name="facelock_enabled_summary">ميزة مطابقة الوجه ممكّنة</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">إعداد ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">إلغاء القفل بلمحة</string>
<string name="finish_title">إنهاء العملية</string>
<string name="moto_face_camera_content">محاذاة وضعية وجهك</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">احرص على أن يكون وجهك في الوسط أدناه. احرص على توفير إضاءة كافية على وجهك وانظر مباشرةً إلى هاتفك.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">يمكنك تغيير هذا الأمر لاحقًا في إعدادات الأمان والموقع</string>
<string name="moto_face_next_content">كل شيء جاهز</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"الآن بعد أن قمت بمسح وجهك ضوئيًا، أصبح بإمكانك إلغاء قفل الهاتف بلمحة."</string>
<string name="moto_face_try_content">لقد حصل خطأ ما</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"فشل مسح الوجه ضوئيًا. تأكد من توفير إضاءة كافية على وجهك ومن النظر إلى الكاميرا."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">تم تعطيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه من قبل المسؤول.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">تمت إزالة نُسَخ الوجوه الممسوحة ضوئيًا</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">سيؤدي الضغط على مفتاح الطاقة إلى فتح الشاشة الرئيسية أو آخر تطبيق تم استخدامه عند مطابقة وجه ما</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">تجاوز شاشة القفل</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">إزالة كل نسخ الوجوه الممسوحة ضوئيًا والمخزّنة وإيقاف تشغيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">تعطيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">إزالة نسخة الوجه الممسوح ضوئيًا الحالية وإنشاء نسخة جديدة</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">إعادة مسح الوجه ضوئيًا</string>
<string name="title_activity_face_intro">مقدمة عن إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="txt_camera_success">تم تسجيل الوجه</string>
<string name="txt_camera_success_down">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="txt_camera_success_left">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="txt_camera_success_right">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="txt_camera_success_top">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed">خطأ داخلي</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">الوجه مموّه جدًا</string>
<string name="unlock_failed_face_large">الوجه قريب جدًا</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">تم اكتشاف عدة وجوه</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">يتم الاكتشاف</string>
<string name="unlock_failed_face_small">الوجه بعيد جدًا</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_quality">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="unlock_failed_warning">يتم الاكتشاف</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"أصبحت الآن جاهزًا لإلغاء قفل جهازك بواسطة ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه"</string>
<string name="upgrade_finish_title">حسنًا!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="attr_blur">الوجه مموّه جدًا</string>
<string name="attr_eye_close">أبقِ عينَيك مفتوحتَين</string>
<string name="attr_eye_occlusion">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="attr_light_dark">يحتاج الوجه مزيدًا من الضوء</string>
<string name="attr_light_high">يوجد على الوجه ضوء أكثر من اللازم</string>
<string name="attr_light_shadow">ثمة ظلال كثيرة على الوجه</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="btn_done">تم</string>
<string name="btn_try">حاول مرة أخرى</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">مصادقة</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">لتنشيط إلغاء قفل الجهاز بالوجه، أدخل رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو النقش</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">المصادقة مطلوبة</string>
<string name="disabled_because_device_policy">تم تعطيلها من قبل المسؤول</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">للاستخدام، عليك تعيين قفل الشاشة أولاً</string>
<string name="face_finish_header_2">كدت تنتهي</string>
<string name="face_instruct_anime_header">ارفع، وانظر وألغ القفل</string>
<string name="face_instruct_anime_next">فهمت</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">يُعدّ استخدام ميزة مطابقة الوجه أقل أمانًا من استخدام نقش أو رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور</string>
<string name="face_intro_content_second_point">يمكن لأي شخص يشبهك أن يلغي قفل هاتفك</string>
<string name="face_intro_content_third_point">تبقى البيانات المستخدمة للتعرّف على وجهك خاصة على هاتفك</string>
<string name="face_intro_next">التالي</string>
<string name="face_intro_remember">تذكر:</string>
<string name="face_intro_summary">يمكنك إلغاء قفل هاتفك بمجرد النظر إليه.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">يمكنك إلغاء قفل هاتفك برفعه والنظر إليه.</string>
<string name="face_intro_title">حول إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">إعادة</string>
<string name="face_redo_warning_msg">هل تريد إزالة نسخة الوجه الممسوح ضوئيًا الحالية وإنشاء نسخة جديدة؟</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">تعطيل</string>
<string name="face_remove_warning_msg">هل تريد إزالة كل نسخ الوجوه الممسوحة ضوئيًا والمخزّنة وإيقاف تشغيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه؟</string>
<string name="face_setup_summary">إعداد ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="face_setup_title">إلغاء القفل بلمحة</string>
<string name="facelock_enabled_summary">ميزة مطابقة الوجه ممكّنة</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">إعداد ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">إلغاء القفل بلمحة</string>
<string name="finish_title">إنهاء العملية</string>
<string name="moto_face_camera_content">محاذاة وضعية وجهك</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">احرص على أن يكون وجهك في الوسط أدناه. احرص على توفير إضاءة كافية على وجهك وانظر مباشرةً إلى هاتفك.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">يمكنك تغيير هذا الأمر لاحقًا في إعدادات الأمان والموقع</string>
<string name="moto_face_next_content">كل شيء جاهز</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"الآن بعد أن قمت بمسح وجهك ضوئيًا، أصبح بإمكانك إلغاء قفل الهاتف بلمحة."</string>
<string name="moto_face_try_content">لقد حصل خطأ ما</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"فشل مسح الوجه ضوئيًا. تأكد من توفير إضاءة كافية على وجهك ومن النظر إلى الكاميرا."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">تم تعطيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه من قبل المسؤول.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">تمت إزالة نُسَخ الوجوه الممسوحة ضوئيًا</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">سيؤدي الضغط على مفتاح الطاقة إلى فتح الشاشة الرئيسية أو آخر تطبيق تم استخدامه عند مطابقة وجه ما</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">تجاوز شاشة القفل</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">إزالة كل نسخ الوجوه الممسوحة ضوئيًا والمخزّنة وإيقاف تشغيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">تعطيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">إزالة نسخة الوجه الممسوح ضوئيًا الحالية وإنشاء نسخة جديدة</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">إعادة مسح الوجه ضوئيًا</string>
<string name="title_activity_face_intro">مقدمة عن إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="txt_camera_success">تم تسجيل الوجه</string>
<string name="txt_camera_success_down">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="txt_camera_success_left">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="txt_camera_success_right">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="txt_camera_success_top">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed">خطأ داخلي</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">الوجه مموّه جدًا</string>
<string name="unlock_failed_face_large">الوجه قريب جدًا</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">تم اكتشاف عدة وجوه</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">يتم الاكتشاف</string>
<string name="unlock_failed_face_small">الوجه بعيد جدًا</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_quality">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="unlock_failed_warning">يتم الاكتشاف</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"أصبحت الآن جاهزًا لإلغاء قفل جهازك بواسطة ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه"</string>
<string name="upgrade_finish_title">حسنًا!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Üzün kiliddən açılması</string>
<string name="attr_blur">Üzünüz çox bulanıqdır</string>
<string name="attr_eye_close">Hər iki gözünüzü açıq saxlayın</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Yalnız qismən üz aşkar edildi</string>
<string name="attr_light_dark">Üz üçün daha çox işıq lazımdır</string>
<string name="attr_light_high">Üzdə işıq həddən artıq çoxdur</string>
<string name="attr_light_shadow">Üzdə çox kölgə var</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Yalnız qismən üz aşkar edildi</string>
<string name="btn_done">Hazırdır</string>
<string name="btn_try">YENİDƏN CƏHD ET</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Təsdiq et</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">Üz kilidini açma funksiyasını aktivləşdirmək üçün PIN, şifrənizi və ya naxışınızı daxil edin</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Doğrulama tələb olunur</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Administrator tərəfindən qeyri-aktiv edilib</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">İstifadə etmək üçün ilk öncə ekran kilidini ayarlayın</string>
<string name="face_finish_header_2">Demək olar ki, tamamdır</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Qaldır, bax və kiliddən aç</string>
<string name="face_instruct_anime_next">anladım</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">Üz uyğunluğu naxış, PIN, paroldan daha təhlükəlidir</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Sizə bənzəyən şəxs telefonu kiliddən aça bilər</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Üzünüzü tanımaq üçün istifadə edilən məlumat telefonda fərdi saxlanır</string>
<string name="face_intro_next">NÖVBƏTİ</string>
<string name="face_intro_remember">Yadda saxla:</string>
<string name="face_intro_summary">Telefona baxaraq kiliddən açın.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Telefonu qaldırıb ona baxaraq kiliddən açın.</string>
<string name="face_intro_title">Üzün kiliddən açılması barədə</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Yenidən yazın</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Mövcud üz taramasını silmək və yenisini yaratmaq istəyirsiniz?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Deaktiv edin</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Bütün saxlanan üz taramalarını silmək və üzün kilidini açmağı bağlamaq istəyirsiniz?</string>
<string name="face_setup_summary">Üzlə kiliddənaçmanı qur</string>
<string name="face_setup_title">Baxışla kiliddən aç</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Üz uyğunluğu aktivdir</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">Üzlə kiliddənaçmanı qur</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">Baxışla kiliddən aç</string>
<string name="finish_title">Bitirdi</string>
<string name="moto_face_camera_content">Üzünüzü düzəldin</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Üzünüzün altında mərkəz olduğundan əmin olun. Üzünüzü yaxşı bir şəkildə saxlayın və birbaşa telefonunuza baxın.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Bunu sonradan Təhlükəsizlik və Yer Parametrlərində dəyişə bilərsiniz</string>
<string name="moto_face_next_content">Tam hazırdır</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"İndi üzünüzü taramadan, yalnız bir baxışla telefonunuzun kilidini aça bilərsiniz."</string>
<string name="moto_face_try_content">Problemm baş verdi</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"Üz təyini uğursuz oldu. Yaxşı işıqlandığınızdan və kameraya baxdığınızdan əmin olun."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">Üzlə kiliddən açma administrator tərəfindən qeyri-aktiv edildi.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">Üz skanları silindi</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">Enerji düyməsinə sıxmaq üz uyğun olduqda əsas ekran və ya son istifadə edilən proqramı açacaq</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">Baypas kilid ekranı</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Bütün saxlanmış üz skanlarını silin və üzlə kiliddən açmanı söndürün</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Üzlə kiliddən açmanı qeyri-aktiv edin</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Üzün kiliddən açılması</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Mövcud üz taramasını çıxarın və yeni bir tarama yaradın</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Üz skanını geri qaytar</string>
<string name="title_activity_face_intro">Üzün kiliddən açılmasına təqdimat</string>
<string name="txt_camera_success">Üz qeydiyyatdan keçdi</string>
<string name="txt_camera_success_down">Birbaşa kameraya baxın</string>
<string name="txt_camera_success_left">Birbaşa kameraya baxın</string>
<string name="txt_camera_success_right">Birbaşa kameraya baxın</string>
<string name="txt_camera_success_top">Birbaşa kameraya baxın</string>
<string name="unlock_failed">Daxili xəta</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">Üzünüz çox bulanıqdır</string>
<string name="unlock_failed_face_large">Üz çox yaxındır</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">Həddən çox üz aşkar edildi</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">Yalnız qismən üz aşkar edildi</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">Aşkarlanır</string>
<string name="unlock_failed_face_small">Üz həddən çox uzaqdır</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">Birbaşa kameraya baxın</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">Birbaşa kameraya baxın</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">Birbaşa kameraya baxın</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">Birbaşa kameraya baxın</string>
<string name="unlock_failed_quality">Yalnız qismən üz aşkar edildi</string>
<string name="unlock_failed_warning">Aşkarlanır</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"İndi üz kilidini açmaqla cihazınızı açmağa hazırsınız"</string>
<string name="upgrade_finish_title">Yaxşı!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Разблакоўка тварам</string>
<string name="attr_blur">Твар занадта размыты</string>
<string name="attr_eye_close">Трымайце вочы адкрытымі</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Выяўлена толькі частка твару</string>
<string name="attr_light_dark">Твар недастаткова асветлены</string>
<string name="attr_light_high">На твары шмат святла</string>
<string name="attr_light_shadow">На твары шмат ценяў</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Выяўлена толькі частка твару</string>
<string name="btn_done">Гатова</string>
<string name="btn_try">Паспрабаваць яшчэ раз</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Аўтэнтыфікацыя</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">Каб актываваць разблакоўку тварам, увядзіце PIN-код, пароль або шаблон</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Патрабуецца праверка сапраўднасці</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Адключана адміністратарам</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">Перад выкарыстаннем задайце блакіроўку экрана</string>
<string name="face_finish_header_2">Амаль гатова</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Падніміце, паглядзіце і разблакуйце</string>
<string name="face_instruct_anime_next">добра</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">Супастаўленне твараў менш бяспечнае, чым шаблон, PIN-код або пароль</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Хтосьці, падобны на вас, можа разблакаваць тэлефон</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Дадзеныя, якія выкарыстоўваюцца для распазнання вашага твару, захоўваюцца ў прыватнасці на вашым тэлефоне</string>
<string name="face_intro_next">Наступны</string>
<string name="face_intro_remember">Запомніць:</string>
<string name="face_intro_summary">Разблакіруйце тэлефон, гледзячы на ​​яго.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Разблакіруйце тэлефон, падымаючы і гледзячы на ​​яго.</string>
<string name="face_intro_title">Пра разблакоўку тварам</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Паўтарыць</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Вы хочаце выдаліць існуючае сканаванне твараў і стварыць новае?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Адключыць</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Вы хочаце выдаліць усе захаваныя сканы твару і адключыць разблакоўку тварам?</string>
<string name="face_setup_summary">Наладзьце разблакоўку тварам</string>
<string name="face_setup_title">Разблакіруйце адным поглядам</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Супадзенне твараў уключана</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">Наладзьце разблакоўку тварам</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">Разблакіруйце адным поглядам</string>
<string name="finish_title">Завершана</string>
<string name="moto_face_camera_content">Выраўняйце твар</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Пераканайцеся, што ваш твар знаходзіцца ў цэнтры. Трымайце твар добра асветленым і глядзіце прама на тэлефон.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Вы можаце змяніць гэта пазней у раздзеле Бяспека &amp; Налады месцазнаходжання</string>
<string name="moto_face_next_content">Усё завершана</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"Цяпер, калі вы адсканавалі свой твар, вы можаце разблакаваць тэлефон адным поглядам."</string>
<string name="moto_face_try_content">Нешта пайшло не так</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"Не атрымалася сканаваць твар. Пераканайцеся, што вы добра асветлены і глядзіце ў камеру."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">Разблакіроўка тварам была адключана адміністратарам.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">Сканаванне твару выдалена</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">Націсканне клавішы моцу адкрые галоўны экран альбо апошняе выкарыстанне прыкладання, калі твар супадае</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">Абыход экрана блакавання</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Выдаліце ​​ўсе захаваныя сканы твару і адключыце разблакоўку тварам</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Адключыць разблакоўку тварам</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Разблакоўка тварам</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Выдаліце ​​існуючы скан твара і стварыце новы скан</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Паўтарыць сканаванне твара</string>
<string name="title_activity_face_intro">Увядзенне разблакоўкі тварам</string>
<string name="txt_camera_success">Твар зарэгістраваны</string>
<string name="txt_camera_success_down">Паглядзіце непасрэдна на камеру</string>
<string name="txt_camera_success_left">Паглядзіце непасрэдна на камеру</string>
<string name="txt_camera_success_right">Паглядзіце непасрэдна на камеру</string>
<string name="txt_camera_success_top">Паглядзіце непасрэдна на камеру</string>
<string name="unlock_failed">Унутраная памылка</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">Твар занадта размыты</string>
<string name="unlock_failed_face_large">Твар занадта блізка</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">Выяўлена занадта шмат твараў</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">Выяўлена толькі частка твару</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">Вызначэнне…</string>
<string name="unlock_failed_face_small">Твар занадта далёкі</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">Паглядзіце непасрэдна на камеру</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">Паглядзіце непасрэдна на камеру</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">Паглядзіце непасрэдна на камеру</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">Паглядзіце непасрэдна на камеру</string>
<string name="unlock_failed_quality">Выяўлена толькі частка твару</string>
<string name="unlock_failed_warning">Вызначэнне…</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"Цяпер вы гатовыя разблакаваць прыладу разблакоўкай тварам"</string>
<string name="upgrade_finish_title">Добра!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Отключване с лице</string>
<string name="attr_blur">Лицето е твърде размазано</string>
<string name="attr_eye_close">Дръжте очите си отворени</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="attr_light_dark">Лицето има нужда от повече светлина</string>
<string name="attr_light_high">Лицето има прекалено много светлина</string>
<string name="attr_light_shadow">Лицето има прекалено много сенки</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="btn_done">Готово</string>
<string name="btn_try">ОПИТАЙТЕ ОТНОВО</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Удостоверяване</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">За да активирате Отключване с лице, въведете Вашия PIN (код), парола или модел</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Необходимо е удостоверяване</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Деактивирано от администратора</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">За да използвате, първо задайте заключване на екрана</string>
<string name="face_finish_header_2">Почти е готово</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Вдигнете, погледнете и отключете</string>
<string name="face_instruct_anime_next">Разбрах</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">Лицевото разпознаване не е толкова сигурно, колкото модел, PIN (код) или парола</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Някой, който прилича на Вас, може да отключи телефона Ви</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Данните, използвани за разпознаване на лицето Ви, са поверителни и се съхраняват на телефона Ви</string>
<string name="face_intro_next">НАПРЕД</string>
<string name="face_intro_remember">Запомнете:</string>
<string name="face_intro_summary">Отключвайте телефона си, като погледнете към него.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Отключвайте телефона си, като го вдигнете и погледнете към него.</string>
<string name="face_intro_title">Относно отключването с лице</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Повтори</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Искате ли да премахнете съществуващото лицево сканиране и да създадете ново?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Забранявам</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Искате ли да премахнете всички записани лицеви сканирания и да изключите \"Отключване с лице\"?</string>
<string name="face_setup_summary">Настройка на отключване с лице</string>
<string name="face_setup_title">Отключване с поглед</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Лицевото разпознаване е разрешено</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">Настройка на отключване с лице</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">Отключване с поглед</string>
<string name="finish_title">Край</string>
<string name="moto_face_camera_content">Подравнете лицето си</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Уверете се, че лицето Ви е центрирано отдолу. Лицето Ви трябва да е добре осветено и да е обърнато директно към телефона Ви.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Можете да промените това по-късно от настройките за \"Сигурност и местоположение\"</string>
<string name="moto_face_next_content">Готово</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"След като сканирахте лицето си, можете да отключвате телефона си само с поглед."</string>
<string name="moto_face_try_content">Възникна грешка</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"Лицевото сканиране е неуспешно. Уверете се, че сте добре осветени и гледате към камерата."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">Отключването с лице е изключено от администратора.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">Лицевите сканирания са премахнати</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">Натискането на бутон вкл./изкл. ще отвори началния екран или последно използваното приложение, когато лицето е разпознато</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">Заобикаляне на заключен екран</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Премахване на всички лицеви сканирания и изключване на отключването с лице</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Забраняване на отключването с лице</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Отключване с лице</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Премахнете съществуващото лицево сканиране и създайте ново сканиране</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Повторно лицево сканиране</string>
<string name="title_activity_face_intro">Въведение в отключването с лице</string>
<string name="txt_camera_success">Лицето е регистрирано</string>
<string name="txt_camera_success_down">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="txt_camera_success_left">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="txt_camera_success_right">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="txt_camera_success_top">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed">Вътрешна грешка</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">Лицето е твърде неясно</string>
<string name="unlock_failed_face_large">Лицето е твърде близо</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">Разпознати са прекалено много лица</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">Разпознаване</string>
<string name="unlock_failed_face_small">Лицето е твърде далече</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_quality">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="unlock_failed_warning">Разпознаване</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"Вече сте готови да отключите устройството си с Отключване с лице"</string>
<string name="upgrade_finish_title">Добре!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Отключване с лице</string>
<string name="attr_blur">Лицето е твърде размазано</string>
<string name="attr_eye_close">Дръжте очите си отворени</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="attr_light_dark">Лицето има нужда от повече светлина</string>
<string name="attr_light_high">Лицето има прекалено много светлина</string>
<string name="attr_light_shadow">Лицето има прекалено много сенки</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="btn_done">Готово</string>
<string name="btn_try">ОПИТАЙТЕ ОТНОВО</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Удостоверяване</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">За да активирате Отключване с лице, въведете Вашия PIN (код), парола или модел</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Необходимо е удостоверяване</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Деактивирано от администратора</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">За да използвате, първо задайте заключване на екрана</string>
<string name="face_finish_header_2">Почти е готово</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Вдигнете, погледнете и отключете</string>
<string name="face_instruct_anime_next">Разбрах</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">Лицевото разпознаване не е толкова сигурно, колкото модел, PIN (код) или парола</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Някой, който прилича на Вас, може да отключи телефона Ви</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Данните, използвани за разпознаване на лицето Ви, са поверителни и се съхраняват на телефона Ви</string>
<string name="face_intro_next">НАПРЕД</string>
<string name="face_intro_remember">Запомнете:</string>
<string name="face_intro_summary">Отключвайте телефона си, като погледнете към него.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Отключвайте телефона си, като го вдигнете и погледнете към него.</string>
<string name="face_intro_title">Относно отключването с лице</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Повтори</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Искате ли да премахнете съществуващото лицево сканиране и да създадете ново?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Забранявам</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Искате ли да премахнете всички записани лицеви сканирания и да изключите \"Отключване с лице\"?</string>
<string name="face_setup_summary">Настройка на отключване с лице</string>
<string name="face_setup_title">Отключване с поглед</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Лицевото разпознаване е разрешено</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">Настройка на отключване с лице</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">Отключване с поглед</string>
<string name="finish_title">Край</string>
<string name="moto_face_camera_content">Подравнете лицето си</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Уверете се, че лицето Ви е центрирано отдолу. Лицето Ви трябва да е добре осветено и да е обърнато директно към телефона Ви.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Можете да промените това по-късно от настройките за \"Сигурност и местоположение\"</string>
<string name="moto_face_next_content">Готово</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"След като сканирахте лицето си, можете да отключвате телефона си само с поглед."</string>
<string name="moto_face_try_content">Възникна грешка</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"Лицевото сканиране е неуспешно. Уверете се, че сте добре осветени и гледате към камерата."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">Отключването с лице е изключено от администратора.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">Лицевите сканирания са премахнати</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">Натискането на бутон вкл./изкл. ще отвори началния екран или последно използваното приложение, когато лицето е разпознато</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">Заобикаляне на заключен екран</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Премахване на всички лицеви сканирания и изключване на отключването с лице</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Забраняване на отключването с лице</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Отключване с лице</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Премахнете съществуващото лицево сканиране и създайте ново сканиране</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Повторно лицево сканиране</string>
<string name="title_activity_face_intro">Въведение в отключването с лице</string>
<string name="txt_camera_success">Лицето е регистрирано</string>
<string name="txt_camera_success_down">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="txt_camera_success_left">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="txt_camera_success_right">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="txt_camera_success_top">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed">Вътрешна грешка</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">Лицето е твърде неясно</string>
<string name="unlock_failed_face_large">Лицето е твърде близо</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">Разпознати са прекалено много лица</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">Разпознаване</string>
<string name="unlock_failed_face_small">Лицето е твърде далече</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_quality">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="unlock_failed_warning">Разпознаване</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"Вече сте готови да отключите устройството си с Отключване с лице"</string>
<string name="upgrade_finish_title">Добре!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">মুখের সাহায্যে আনলক করুন</string>
<string name="attr_blur">মুখটি অত্যন্ত ঝাপসা</string>
<string name="attr_eye_close">দুটি চোখ খোলা রাখুন</string>
<string name="attr_eye_occlusion">শুধুমাত্র আংশিক মুখ শনাক্ত হয়েছে</string>
<string name="attr_light_dark">মুখের আরো আলো প্রয়োজন</string>
<string name="attr_light_high">মুখে অনেক বেশি আলো রয়েছে</string>
<string name="attr_light_shadow">মুখে অনেক ছায়া পড়েছে</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">শুধুমাত্র আংশিক মুখ শনাক্ত হয়েছে</string>
<string name="btn_done">সম্পন্ন হয়েছে</string>
<string name="btn_try">আবার চেষ্টা করুন</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">প্রমাণীকরণ করুন</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">মুখ আনলক সক্রিয় করতে, আপনার PIN, পাসওয়ার্ড বা প্যাটার্ন লিখুন</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">প্রমাণীকরণের প্রয়োজন রয়েছে</string>
<string name="disabled_because_device_policy">প্রশাসক দ্বারা অক্ষমিত</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">ব্যবহার করার জন্য, প্রথমে একটি স্ক্রীন লক সেট করুন</string>
<string name="face_finish_header_2">প্রায় সম্পূর্ণ করেছেন</string>
<string name="face_instruct_anime_header">তুলুন, দেখুন এবং আনলক করুন</string>
<string name="face_instruct_anime_next">বুঝেছি</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">কোনো প্যাটার্ন, PIN বা পাসওয়ার্ডের চেয়ে মুখ মেলানো কম নিরাপদ</string>
<string name="face_intro_content_second_point">আপনার মতো দেখতে কেউ আপনার ফোন আনলক করতে পারে</string>
<string name="face_intro_content_third_point">আপনার মুখ শনাক্ত করার ডেটা আপনার ফোনে ব্যক্তিগত করে রাখা হয়েছে</string>
<string name="face_intro_next">পরবর্তী</string>
<string name="face_intro_remember">মনে রাখুন:</string>
<string name="face_intro_summary">আপনার ফোনের দিকে তাকিয়ে এটি আনলক করুন।</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">আপনার ফোন তুলে ধরে ও এর দিকে তাকিয়ে এটি আনলক করুন।</string>
<string name="face_intro_title">মুখ আনলক সম্বন্ধে</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">আবার করুন</string>
<string name="face_redo_warning_msg">আপনি কি বিদ্যমান মুখের স্ক্যান অপসারণ করে একটি নতুন স্ক্যান তৈরি করতে চান?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">অক্ষম করুন</string>
<string name="face_remove_warning_msg">আপনি কি সঞ্চিত সমস্ত মুখের স্ক্যান অপসারণ করতে চান ও মুখ আনলক বন্ধ করতে চান?</string>
<string name="face_setup_summary">মুখ আনলক সেট আপ করুন</string>
<string name="face_setup_title">এক ঝলকে আনলক করুন</string>
<string name="facelock_enabled_summary">মুখ মেলানো সক্ষম হয়েছে</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">মুখ আনলক সেট আপ করুন</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">এক ঝলকে আনলক করুন</string>
<string name="finish_title">শেষ হয়েছে</string>
<string name="moto_face_camera_content">আপনার মুখ সোজা করুন</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">আপনার মুখটি নীচে কেন্দ্রে আছে তা নিশ্চিত করুন। আপনার মুখটি সুআলোকিত রাখুন ও সরাসরি আপনার ফোনের দিকে তাকান।</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">আপনি এটি পরে নিরাপত্তা ও অবস্থানের সেটিংসে পরিবর্তন করতে পারবেন</string>
<string name="moto_face_next_content">সব প্রস্তুত</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"আপনি এখন আপনার মুখ স্ক্যান করেছেন, আপনি ঠিক একবার তাকিয়েই আপনার ফোন আনলক করতে পারবেন।"</string>
<string name="moto_face_try_content">কিছু ভুল হয়েছে</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"মুখ স্ক্যান ব্যর্থ হয়েছে। আপনি সুআলোকিত স্থানে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন তা নিশ্চিত করুন।"</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">মুখ আনলক প্রশাসক দ্বারা অক্ষম করা হয়েছে।</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">মুখ স্ক্যান অপসারিত হয়েছে</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">পাওয়ার কীটি টেপা হলে একবার কোনও মুখ মিলে গেলে তা হোম স্ক্রীন বা শেষ ব্যবহৃত অ্যাপটি খুলবে</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">লক স্ক্রিন বাইপাস করুন</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">সঞ্চিত সমস্ত মুখ স্ক্যান অপসারণ করুন ও মুখ আনলক বন্ধ করুন</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">মুখ আনলক অক্ষম করুন</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">মুখের সাহায্যে আনলক করুন</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">বিদ্যমান মুখের স্ক্যান অপসারণ করুন এবং একটি নতুন স্ক্যান তৈরি করুন</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">পুনরায় মুখ স্ক্যান করুন</string>
<string name="title_activity_face_intro">মুখ আনলক উপস্থাপনা</string>
<string name="txt_camera_success">মুখ নিবন্ধিত</string>
<string name="txt_camera_success_down">সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকান</string>