Commit c53f4c2b authored by José Henrique's avatar José Henrique
Browse files

Automatic translation import

parent f3fb3314
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Face unlock</string>
<string name="app_name">Ξεκλείδωμα με αναγνώριση προσώπου</string>
<string name="attr_blur">Το πρόσωπο είναι πολύ θολό</string>
<string name="attr_eye_close">Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά</string>
<string name="attr_eye_close">Κρατήστε και τα δύο μάτια σας ανοιχτά</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Εντοπίστηκε μόνο μέρος του προσώπου</string>
<string name="attr_light_dark">Το πρόσωπο χρειάζεται περισσότερο φως</string>
<string name="attr_light_high">Το πρόσωπο έχει πολύ φως</string>
<string name="attr_light_high">Υπερβολικός φωτισμός στο πρόσωπο</string>
<string name="attr_light_shadow">Το πρόσωπο έχει πολλές σκιές</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Εντοπίστηκε μόνο μέρος του προσώπου</string>
<string name="btn_done">Τέλος</string>
<string name="btn_try">ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Έλεγχος ταυτότητας</string>
<string name="btn_try">Προσπαθήστε ξανά</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Ταυτοποίηση</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">Για να ενεργοποιήσετε το Face Unlock, εισαγάγετε το PIN, τον κωδικό πρόσβασης ή το μοτίβο σας</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Απαιτείται ταυτοποίηση</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Απενεργοποιήθηκε από το διαχειριστή</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">Για να τις χρησιμοποιήσετε, ορίστε πρώτα το κλείδωμα οθόνης</string>
<string name="face_finish_header_2">Η διαδικασία σχεδόν ολοκληρώθηκε</string>
......@@ -52,7 +52,7 @@
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Face unlock</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Κατάργηση υπάρχουσας σάρωσης προσώπου και δημιουργία νέας σάρωσης</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Επανάληψη σάρωσης προσώπου</string>
<string name="title_activity_face_intro">Εισαγωγή Face unlock</string>
<string name="title_activity_face_intro">Εισαγωγή στο Ξεκλείδωμα Προσώπου</string>
<string name="txt_camera_success">Το πρόσωπο καταχωρήθηκε</string>
<string name="txt_camera_success_down">Κοιτάξτε απευθείας την κάμερα</string>
<string name="txt_camera_success_left">Κοιτάξτε απευθείας την κάμερα</string>
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
<string name="attr_light_shadow">Trop d\'ombres sur le visage</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Visage seulement partiellement détecté</string>
<string name="btn_done">Terminé</string>
<string name="btn_try">RÉESSAYER</string>
<string name="btn_try">Réessayez</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Authentification</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">Pour activer le déverrouillage par reconnaissance faciale, entrez votre code PIN, mot de passe ou schéma</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Authentification requise</string>
......@@ -21,7 +21,7 @@
<string name="face_intro_conten_first_point">La correspondance faciale est moins sûre qu\'un schéma, qu\'un code PIN ou qu\'un mot de passe</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Quelqu\'un qui vous ressemble peut déverrouiller votre téléphone</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Les données utilisées pour reconnaître votre visage sont conservées sur votre téléphone comme données privées</string>
<string name="face_intro_next">SUIVANT</string>
<string name="face_intro_next">Suivant</string>
<string name="face_intro_remember">Rappel :</string>
<string name="face_intro_summary">Déverrouillez votre téléphone simplement en le regardant.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Déverrouillez votre téléphone d\'un regard, en le levant à hauteur du visage.</string>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<resources>
<string name="app_name">Desbloqueo facial</string>
<string name="attr_blur">A faciana está demasiado borrosa</string>
<string name="attr_eye_close">Manteña ámbolos ollos abertos</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Só faciana parcial detectada</string>
<string name="attr_light_dark">A faciana precisa máis luz</string>
<string name="attr_light_high">A faciana ten luz de máis </string>
<string name="attr_light_shadow">A faciana ten sombras de máis </string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Só faciana parcial detectada</string>
<string name="btn_done">Feito</string>
<string name="btn_try">Téntao de novo</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Autenticar</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">Para activar o desbloqueo facial, insira o seu PIN, contrasinal ou patrón</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Requírese identificación</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Desactivado polo administrador</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">Para usalo, primeiro configure un bloqueo de pantalla</string>
<string name="face_finish_header_2">Case está</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Levante, olle, e desbloquee</string>
<string name="face_instruct_anime_next">conseguino</string>
</resources>
......@@ -9,7 +9,7 @@
<string name="attr_light_shadow">Az arc túlságosan árnyékos</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Csak az arc egy része látszik</string>
<string name="btn_done">Kész</string>
<string name="btn_try">ÚJRAPRÓBÁLKOZÁS</string>
<string name="btn_try">Próbálja újra</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Hitelesítés</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">Az arcalapú feloldás aktiválásához adja meg PIN-kódját, jelszavát vagy mintáját</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Hitelesítés szükséges</string>
......@@ -18,7 +18,7 @@
<string name="face_finish_header_2">Majdnem kész</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Felemelés, ránézés és feloldás</string>
<string name="face_instruct_anime_next">megértettem</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">Az arcfelismerés nem annyira biztonságos, mint a feloldási minta, a PIN kód vagy a jelszó</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">Az arcfelismerés nem annyira biztonságos, mint a feloldóminta, a PIN kód vagy a jelszó</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Az Önre hasonlító személyek fel tudják oldani a telefont</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Az arcfelismeréshez szükséges adatok a telefonon vannak tárolva, és mások nem láthatják őket</string>
<string name="face_intro_next">KÖVETKEZŐ</string>
......@@ -27,16 +27,16 @@
<string name="face_intro_summary_for_lift">A feloldáshoz csak fel kell emelnie és rá kell néznie a telefonra.</string>
<string name="face_intro_title">További információ az arcalapú feloldásról</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Újra</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Szeretné eltávolítani a korábban beolvasott arcot és új beolvasott arcot létrehozni?</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Szeretné eltávolítani a korábban beolvasott arcot és beolvasni egy újat?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Letiltás</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Szeretné eltávolítani az összes tárolt beolvasott arcot és kikapcsolni az arcalapú feloldást?</string>
<string name="face_setup_summary">Az arcalapú feloldás beállítása</string>
<string name="face_setup_title">Feloldás egyetlen pillantással</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Arcfelismerés engedélyezve</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Az arcfelismerés engedélyezve</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">Az arcalapú feloldás beállítása</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">Feloldás egyetlen pillantással</string>
<string name="finish_title">Befejeződött</string>
<string name="moto_face_camera_content">Arc beállítása</string>
<string name="finish_title">Elkészült</string>
<string name="moto_face_camera_content">Az arc elhelyezkedése</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Lent ellenőrizze, hogy az arca középen van. Az arca legyen jól megvilágítva és nézzen egyenesen a telefonjára.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Ezt később a Biztonság és hely beállításaiban megváltoztathatja</string>
<string name="moto_face_next_content">A beállítás kész!</string>
......@@ -46,11 +46,11 @@
<string name="policy_disabled_alert_msg">A rendszergazda letiltotta az arcalapú feloldás funkciót.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">A beolvasott arcok eltávolítása megtörtént</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">Ha a telefon felismeri az arcot, a bekapcsológomb megnyomásával megnyílik a kezdőképernyő vagy a legutoljára használt alkalmazás</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">A lezárási képernyő megkerülése</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">A záróképernyő kihagyása</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Minden tárolt beolvasott arc eltávolítása és az arcalapú feloldás kikapcsolása</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Az arcalapú feloldás letiltása</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Arcalapú feloldás</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">A korábban beolvasott arc eltávolítása és új beolvasott arc létrehozása</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">A korábban beolvasott arc eltávolítása és új beolvasás létrehozása</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Új arcbeolvasás</string>
<string name="title_activity_face_intro">Az arcalapú feloldás bemutatása</string>
<string name="txt_camera_success">Arc regisztrálva</string>
......@@ -72,5 +72,5 @@
<string name="unlock_failed_quality">Csak az arc egy része látszik</string>
<string name="unlock_failed_warning">Észlelés</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"Mostantól az arcalapú feloldással fel tudja oldani az eszközét"</string>
<string name="upgrade_finish_title">Nagyszerű!</string>
<string name="upgrade_finish_title">Minden rendben!</string>
</resources>
......@@ -49,6 +49,7 @@
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">Apeikite užrakto ekraną</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Pašalinkite visus saugomus veido nuskaitymus ir išjunkite veido atrakinimą</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Išjungti veido atpažinimo atrakinimą</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Veido atpažinimo užraktas</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Pašalinkite esamą veido nuskaitymą ir sukurkite naują nuskaitymą</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Pakartotinis veido nuskaitymo procesas</string>
<string name="title_activity_face_intro">Įvadas į veido atpažinimo užraktą</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment