Commit c2f4c9be authored by José Henrique's avatar José Henrique
Browse files

Automatic translation import

parent 6b03cdf5
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="attr_blur">الوجه مموّه جدًا</string>
<string name="attr_eye_close">أبقِ عينَيك مفتوحتَين</string>
<string name="attr_eye_occlusion">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="attr_light_dark">يحتاج الوجه مزيدًا من الضوء</string>
<string name="attr_light_high">يوجد على الوجه ضوء أكثر من اللازم</string>
<string name="attr_light_shadow">ثمة ظلال كثيرة على الوجه</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="btn_done">تم</string>
<string name="btn_try">حاول مرة أخرى</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">مصادقة</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">لتنشيط إلغاء قفل الجهاز بالوجه، أدخل رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو النقش</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">المصادقة مطلوبة</string>
<string name="disabled_because_device_policy">تم تعطيلها من قبل المسؤول</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">للاستخدام، عليك تعيين قفل الشاشة أولاً</string>
<string name="face_finish_header_2">كدت تنتهي</string>
<string name="face_instruct_anime_header">ارفع، وانظر وألغ القفل</string>
<string name="face_instruct_anime_next">فهمت</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">يُعدّ استخدام ميزة مطابقة الوجه أقل أمانًا من استخدام نقش أو رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور</string>
<string name="face_intro_content_second_point">يمكن لأي شخص يشبهك أن يلغي قفل هاتفك</string>
<string name="face_intro_content_third_point">تبقى البيانات المستخدمة للتعرّف على وجهك خاصة على هاتفك</string>
<string name="face_intro_next">التالي</string>
<string name="face_intro_remember">تذكر:</string>
<string name="face_intro_summary">يمكنك إلغاء قفل هاتفك بمجرد النظر إليه.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">يمكنك إلغاء قفل هاتفك برفعه والنظر إليه.</string>
<string name="face_intro_title">حول إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">إعادة</string>
<string name="face_redo_warning_msg">هل تريد إزالة نسخة الوجه الممسوح ضوئيًا الحالية وإنشاء نسخة جديدة؟</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">تعطيل</string>
<string name="face_remove_warning_msg">هل تريد إزالة كل نسخ الوجوه الممسوحة ضوئيًا والمخزّنة وإيقاف تشغيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه؟</string>
<string name="face_setup_summary">إعداد ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="face_setup_title">إلغاء القفل بلمحة</string>
<string name="facelock_enabled_summary">ميزة مطابقة الوجه ممكّنة</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">إعداد ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">إلغاء القفل بلمحة</string>
<string name="finish_title">إنهاء العملية</string>
<string name="moto_face_camera_content">محاذاة وضعية وجهك</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">احرص على أن يكون وجهك في الوسط أدناه. احرص على توفير إضاءة كافية على وجهك وانظر مباشرةً إلى هاتفك.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">يمكنك تغيير هذا الأمر لاحقًا في إعدادات الأمان والموقع</string>
<string name="moto_face_next_content">كل شيء جاهز</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"الآن بعد أن قمت بمسح وجهك ضوئيًا، أصبح بإمكانك إلغاء قفل الهاتف بلمحة."</string>
<string name="moto_face_try_content">لقد حصل خطأ ما</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"فشل مسح الوجه ضوئيًا. تأكد من توفير إضاءة كافية على وجهك ومن النظر إلى الكاميرا."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">تم تعطيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه من قبل المسؤول.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">تمت إزالة نُسَخ الوجوه الممسوحة ضوئيًا</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">سيؤدي الضغط على مفتاح الطاقة إلى فتح الشاشة الرئيسية أو آخر تطبيق تم استخدامه عند مطابقة وجه ما</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">تجاوز شاشة القفل</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">إزالة كل نسخ الوجوه الممسوحة ضوئيًا والمخزّنة وإيقاف تشغيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">تعطيل ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">إزالة نسخة الوجه الممسوح ضوئيًا الحالية وإنشاء نسخة جديدة</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">إعادة مسح الوجه ضوئيًا</string>
<string name="title_activity_face_intro">مقدمة عن إلغاء قفل الجهاز بالوجه</string>
<string name="txt_camera_success">تم تسجيل الوجه</string>
<string name="txt_camera_success_down">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="txt_camera_success_left">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="txt_camera_success_right">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="txt_camera_success_top">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed">خطأ داخلي</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">الوجه مموّه جدًا</string>
<string name="unlock_failed_face_large">الوجه قريب جدًا</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">تم اكتشاف عدة وجوه</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">يتم الاكتشاف</string>
<string name="unlock_failed_face_small">الوجه بعيد جدًا</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">انظر نحو الكاميرا مباشرةً</string>
<string name="unlock_failed_quality">تم اكتشاف جزء من الوجه فحسب</string>
<string name="unlock_failed_warning">يتم الاكتشاف</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"أصبحت الآن جاهزًا لإلغاء قفل جهازك بواسطة ميزة إلغاء قفل الجهاز بالوجه"</string>
<string name="upgrade_finish_title">حسنًا!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Отключване с лице</string>
<string name="attr_blur">Лицето е твърде размазано</string>
<string name="attr_eye_close">Дръжте очите си отворени</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="attr_light_dark">Лицето има нужда от повече светлина</string>
<string name="attr_light_high">Лицето има прекалено много светлина</string>
<string name="attr_light_shadow">Лицето има прекалено много сенки</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="btn_done">Готово</string>
<string name="btn_try">ОПИТАЙТЕ ОТНОВО</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Удостоверяване</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">За да активирате Отключване с лице, въведете Вашия PIN (код), парола или модел</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Необходимо е удостоверяване</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Деактивирано от администратора</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">За да използвате, първо задайте заключване на екрана</string>
<string name="face_finish_header_2">Почти е готово</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Вдигнете, погледнете и отключете</string>
<string name="face_instruct_anime_next">Разбрах</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">Лицевото разпознаване не е толкова сигурно, колкото модел, PIN (код) или парола</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Някой, който прилича на Вас, може да отключи телефона Ви</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Данните, използвани за разпознаване на лицето Ви, са поверителни и се съхраняват на телефона Ви</string>
<string name="face_intro_next">НАПРЕД</string>
<string name="face_intro_remember">Запомнете:</string>
<string name="face_intro_summary">Отключвайте телефона си, като погледнете към него.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Отключвайте телефона си, като го вдигнете и погледнете към него.</string>
<string name="face_intro_title">Относно отключването с лице</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Повтори</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Искате ли да премахнете съществуващото лицево сканиране и да създадете ново?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Забранявам</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Искате ли да премахнете всички записани лицеви сканирания и да изключите \"Отключване с лице\"?</string>
<string name="face_setup_summary">Настройка на отключване с лице</string>
<string name="face_setup_title">Отключване с поглед</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Лицевото разпознаване е разрешено</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">Настройка на отключване с лице</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">Отключване с поглед</string>
<string name="finish_title">Край</string>
<string name="moto_face_camera_content">Подравнете лицето си</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Уверете се, че лицето Ви е центрирано отдолу. Лицето Ви трябва да е добре осветено и да е обърнато директно към телефона Ви.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Можете да промените това по-късно от настройките за \"Сигурност и местоположение\"</string>
<string name="moto_face_next_content">Готово</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"След като сканирахте лицето си, можете да отключвате телефона си само с поглед."</string>
<string name="moto_face_try_content">Възникна грешка</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"Лицевото сканиране е неуспешно. Уверете се, че сте добре осветени и гледате към камерата."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">Отключването с лице е изключено от администратора.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">Лицевите сканирания са премахнати</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">Натискането на бутон вкл./изкл. ще отвори началния екран или последно използваното приложение, когато лицето е разпознато</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">Заобикаляне на заключен екран</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Премахване на всички лицеви сканирания и изключване на отключването с лице</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Забраняване на отключването с лице</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Отключване с лице</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Премахнете съществуващото лицево сканиране и създайте ново сканиране</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Повторно лицево сканиране</string>
<string name="title_activity_face_intro">Въведение в отключването с лице</string>
<string name="txt_camera_success">Лицето е регистрирано</string>
<string name="txt_camera_success_down">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="txt_camera_success_left">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="txt_camera_success_right">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="txt_camera_success_top">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed">Вътрешна грешка</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">Лицето е твърде неясно</string>
<string name="unlock_failed_face_large">Лицето е твърде близо</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">Разпознати са прекалено много лица</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">Разпознаване</string>
<string name="unlock_failed_face_small">Лицето е твърде далече</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">Гледайте директно към камерата</string>
<string name="unlock_failed_quality">Само част от лицето е разпозната</string>
<string name="unlock_failed_warning">Разпознаване</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"Вече сте готови да отключите устройството си с Отключване с лице"</string>
<string name="upgrade_finish_title">Добре!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Desbloqueig facial</string>
<string name="attr_blur">La cara està massa borrosa</string>
<string name="attr_eye_close">Mantén els ulls ben oberts</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Només s\'ha detectat una part de la cara</string>
<string name="attr_light_dark">Es necessita més llum a la cara</string>
<string name="attr_light_high">Hi ha massa llum a la cara</string>
<string name="attr_light_shadow">Hi ha massa ombres a la cara</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Només s\'ha detectat una part de la cara</string>
<string name="btn_done">Fet</string>
<string name="btn_try">TORNA-HO A PROVAR</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Autentica</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">Per activar el desbloqueig facial, introdueix el teu PIN, la contrasenya o el patró</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Es requereix autenticació</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Inhabilitat per l\'administrador</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">Per utilitzar aquesta opció, has de configurar un bloqueig de pantalla</string>
<string name="face_finish_header_2">Ja gairebé hem acabat</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Aixeca, mira i desbloqueja</string>
<string name="face_instruct_anime_next">entesos</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">La coincidència facial és menys segura que un patró, un PIN o una contrasenya</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Una persona que se t\'assembli podria desbloquejar el telèfon</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Les dades que s\'utilitzen per identificar la cara s\'emmagatzemen com informació privada al telèfon</string>
<string name="face_intro_next">SEGÜENT</string>
<string name="face_intro_remember">Recorda:</string>
<string name="face_intro_summary">Desbloquegeu el telèfon amb la mirada.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Desbloqueja el telèfon aixecant-lo i mirant-lo.</string>
<string name="face_intro_title">Quant al desbloqueig facial</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Refés</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Vols suprimir l\'escaneig facial actual i crear-ne un altre?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Desactiva</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Vols suprimir tots els escanejos facials emmagatzemats i desactivar el desbloqueig facial?</string>
<string name="face_setup_summary">Configura el desbloqueig facial</string>
<string name="face_setup_title">Desbloqueja amb una mirada</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Coincidència facial activada</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">Configura el desbloqueig facial</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">Desbloqueja amb una mirada</string>
<string name="finish_title">Finalitzat</string>
<string name="moto_face_camera_content">Centra la cara</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Assegura\'t de tenir la cara ben centrada a baix. Mantén-la ben il·luminada i mira directament al telèfon.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Pots canviar-ho en qualsevol moment a la configuració de seguretat i ubicació</string>
<string name="moto_face_next_content">Llestos</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"Ara que t'has escanejat la cara, ja pots desbloquejar el telèfon amb una mirada."</string>
<string name="moto_face_try_content">S\'ha produït un error</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"L'escaneig facial ha fallat. Assegura't que la il·luminació sigui adequada i de mirar a la càmera."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">L\'administrador ha inhabilitat el desbloqueig facial.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">S\'han suprimit els escanejos facials</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">Quan es reconegui la cara després de prémer el botó d\'engegada, s\'obrirà la pantalla d\'inici o l\'última aplicació utilitzada</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">Omet pantalla de bloqueig</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Suprimeix tots els escanejos facials emmagatzemats i desactiva el desbloqueig facial</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Desactiva el desbloqueig facial</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Desbloqueig facial</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Suprimeix l\'escaneig facial actual i crea\'n un altre</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Refés l\'escaneig facial</string>
<string name="title_activity_face_intro">Introducció al desbloqueig facial</string>
<string name="txt_camera_success">Cara registrada</string>
<string name="txt_camera_success_down">Mireu directament a la càmera</string>
<string name="txt_camera_success_left">Mireu directament a la càmera</string>
<string name="txt_camera_success_right">Mireu directament a la càmera</string>
<string name="txt_camera_success_top">Mireu directament a la càmera</string>
<string name="unlock_failed">Error intern</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">La cara està massa borrosa</string>
<string name="unlock_failed_face_large">La cara està massa a prop</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">S\'han detectat massa cares</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">Només s\'ha detectat una part de la cara</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">S\'està detectant</string>
<string name="unlock_failed_face_small">La cara està massa lluny</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">Mireu directament a la càmera</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">Mireu directament a la càmera</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">Mireu directament a la càmera</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">Mireu directament a la càmera</string>
<string name="unlock_failed_quality">Només s\'ha detectat una part de la cara</string>
<string name="unlock_failed_warning">S\'està detectant</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"Ara ja ho tens tot a punt per desbloquejar el dispositiu amb el desbloqueig facial"</string>
<string name="upgrade_finish_title">Molt bé!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Odemknutí obličejem</string>
<string name="attr_blur">Obličej je příliš rozmazaný.</string>
<string name="attr_eye_close">Mějte obě oči otevřené.</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Zachycena jen část obličeje</string>
<string name="attr_light_dark">Obličej vyžaduje více světla</string>
<string name="attr_light_high">Obličej je přesvícený</string>
<string name="attr_light_shadow">Na obličeji je příliš mnoho stínů.</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Zachycena jen část obličeje</string>
<string name="btn_done">Hotovo</string>
<string name="btn_try">Zkusit znovu</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Ověřit</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">Chcete-li aktivovat funkci Odemknutí obličejem, zadejte kód PIN, heslo nebo gesto</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Je vyžadováno ověření</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Zakázáno administrátorem</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">Před použitím nejdříve nastavte zámek obrazovky</string>
<string name="face_finish_header_2">Téměř hotovo</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Zvednout, podívat se a odemknout</string>
<string name="face_instruct_anime_next">rozumím</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">Rozpoznávání obličeje je méně bezpečné než gesto, kód PIN či heslo</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Telefon by mohl odemknout někdo, kdo vypadá jako vy.</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Data použitá k rozpoznávání obličeje jsou důvěrně uchována ve vašem telefonu.</string>
<string name="face_intro_next">Další</string>
<string name="face_intro_remember">Zapamatovat:</string>
<string name="face_intro_summary">Odemkněte telefon pouhým pohledem.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Zvedněte telefon a odemkněte jej pouhým pohledem.</string>
<string name="face_intro_title">O funkci Odemknutí obličejem</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Opakovat</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Chcete odstranit stávající sken obličeje a vytvořit nový?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Zakázat</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Chcete odstranit všechny uložené skeny obličeje a vypnout odemknutí obličejem?</string>
<string name="face_setup_summary">Nastavit odemknutí obličejem</string>
<string name="face_setup_title">Odemknout pohledem</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Rozpoznání obličeje povoleno</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">Nastavit odemknutí obličejem</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">Odemknout pohledem</string>
<string name="finish_title">Hotovo</string>
<string name="moto_face_camera_content">Zarovnejte obličej</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Obličej musíte mít zarovnaný na střed. Buďte na světle a dívejte se přímo do telefonu.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Toto můžete později změnit v nastavení Zabezpečení a poloha</string>
<string name="moto_face_next_content">Vše nastaveno</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"Teď, když jste svůj obličej naskenovali, můžete telefon odemknout pouhým pohledem."</string>
<string name="moto_face_try_content">Někde se stala chyba.</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"Skenování obličeje selhalo. Musíte být na světle a dívat se do fotoaparátu."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">Funkce odemknutí obličejem byla deaktivována správcem.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">Skeny obličeje byly odstraněny.</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">Stiskem klávesy pro vypnutí a zapnutí se po rozpoznání obličeje zobrazí plocha nebo naposledy použitá aplikace.</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">Obejít zamčenou obrazovku</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Odstranit všechny uložené skeny obličeje a vypnout odemknutí obličejem</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Zakázat odemknutí obličejem</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Odemknutí obličejem</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Odstranit stávající sken obličeje a vytvořit nový</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Znovu naskenovat obličej</string>
<string name="title_activity_face_intro">Představení funkce odemknutí obličejem</string>
<string name="txt_camera_success">Obličej zaznamenán</string>
<string name="txt_camera_success_down">Dívejte se přímo do fotoaparátu.</string>
<string name="txt_camera_success_left">Dívejte se přímo do fotoaparátu.</string>
<string name="txt_camera_success_right">Dívejte se přímo do fotoaparátu.</string>
<string name="txt_camera_success_top">Dívejte se přímo do fotoaparátu.</string>
<string name="unlock_failed">Interní chyba</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">Obličej je příliš rozmazaný.</string>
<string name="unlock_failed_face_large">Obličej je příliš blízko</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">Nalezeno příliš mnoho obličejů</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">Zachycena jen část obličeje</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">Rozpoznávání</string>
<string name="unlock_failed_face_small">Obličej je příliš daleko.</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">Dívejte se přímo do fotoaparátu.</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">Dívejte se přímo do fotoaparátu.</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">Dívejte se přímo do fotoaparátu.</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">Dívejte se přímo do fotoaparátu.</string>
<string name="unlock_failed_quality">Zachycena jen část obličeje</string>
<string name="unlock_failed_warning">Rozpoznávání</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"Nyní můžete své zařízení odemykat pomocí funkce Odemknutí obličejem"</string>
<string name="upgrade_finish_title">Super!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Ansigtslås</string>
<string name="attr_blur">Ansigtet er alt for utydeligt</string>
<string name="attr_eye_close">Hold begge øjne åbne</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Ansigtet er kun delvist registreret</string>
<string name="attr_light_dark">Ansigtet har brug for mere lys</string>
<string name="attr_light_high">Ansigtet er for oplyst</string>
<string name="attr_light_shadow">Ansigtet har for mange skygger</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Ansigtet er kun delvist registreret</string>
<string name="btn_done">Udført</string>
<string name="btn_try">PRØV IGEN</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Godkend</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">Hvis du vil aktivere Ansigtslås, skal du indtaste din PIN-kode, password eller mønster</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Godkendelse påkrævet</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Deaktiveret af administrator</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">Hvis du vil bruge dette, skal du først konfigurere en skærmlås</string>
<string name="face_finish_header_2">Næsten færdig</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Løft, kig, lås op</string>
<string name="face_instruct_anime_next">okay</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">Ansigtsmatching er ikke så sikkert som et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Nogen, som ligner dig, kan låse din telefon op</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Data, der bruges til at genkende dit ansigt, opbevares som private på din telefon</string>
<string name="face_intro_next">NÆSTE</string>
<string name="face_intro_remember">Husk:</string>
<string name="face_intro_summary">Lås din telefon op ved at kigge på den.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Lås din telefon op ved at løfte den og kigge på den.</string>
<string name="face_intro_title">Om Ansigtslås</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Annuller fortryd</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Vil du fjerne den eksisterende ansigtsscanning og oprette en ny?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Deaktiver</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Vil du fjerne alle gemte ansigtsscanninger og deaktivere ansigtslås?</string>
<string name="face_setup_summary">Indstil ansigtslås</string>
<string name="face_setup_title">Lås op med et enkelt blik</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Ansigtsmatching aktiveret</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">Indstil ansigtslås</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">Lås op med et enkelt blik</string>
<string name="finish_title">Afslut</string>
<string name="moto_face_camera_content">Juster dit ansigt</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Sørg for, at dit ansigt er centreret i feltet herunder. Sørg for, at dit ansigt er ordentligt oplyst, og kig direkte på din telefon.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Du kan ændre dette senere i indstillinger for Sikkerhed og placering</string>
<string name="moto_face_next_content">Alt er klart</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"Nu hvor du har scannet dit ansigt, kan du låse din telefon op med blot et enkelt blik."</string>
<string name="moto_face_try_content">Noget gik galt</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"Ansigtsscanning mislykkedes. Sørg for, at dit ansigt er ordentligt oplyst, og at du kigger ind i kameraet."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">Ansigtslås er blevet deaktiveret af administratoren.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">Ansigtsscanninger er blevet fjernet</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, åbnes startskærmen eller senest anvendte app, når et ansigt matches</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">Tilsidesæt låseskærm</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Fjern alle gemte ansigtscanninger og slå Ansigtslås fra</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Deaktiver Ansigtslås</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Ansigtslås</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Fjern eksisterende ansigtsscanning, og opret en ny scanning</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Foretag ansigtsscanning igen</string>
<string name="title_activity_face_intro">Introduktion til Ansigtslås</string>
<string name="txt_camera_success">Ansigt registreret</string>
<string name="txt_camera_success_down">Se direkte ind i kameraet</string>
<string name="txt_camera_success_left">Se direkte ind i kameraet</string>
<string name="txt_camera_success_right">Se direkte ind i kameraet</string>
<string name="txt_camera_success_top">Se direkte ind i kameraet</string>
<string name="unlock_failed">Intern fejl</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">Ansigtet er alt for utydeligt</string>
<string name="unlock_failed_face_large">Ansigtet er for tæt på</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">For mange ansigter registreret</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">Ansigtet er kun delvist registreret</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">Registrerer</string>
<string name="unlock_failed_face_small">Ansigtet er for langt væk</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">Se direkte ind i kameraet</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">Se direkte ind i kameraet</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">Se direkte ind i kameraet</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">Se direkte ind i kameraet</string>
<string name="unlock_failed_quality">Ansigtet er kun delvist registreret</string>
<string name="unlock_failed_warning">Registrerer</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"Nu er du klar til at låse din enhed op med Ansigtslås"</string>
<string name="upgrade_finish_title">Helt rigtigt!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Gesichtsentsperrung</string>
<string name="attr_blur">Gesicht zu unscharf</string>
<string name="attr_eye_close">Beide Augen offen lassen</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Nur ein Teil des Gesichts erkannt</string>
<string name="attr_light_dark">Gesicht ist unterbelichtet</string>
<string name="attr_light_high">Gesicht ist überbelichtet</string>
<string name="attr_light_shadow">Zu viele Schatten</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Nur ein Teil des Gesichts erkannt</string>
<string name="btn_done">Fertig</string>
<string name="btn_try">ERNEUT VERSUCHEN</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Authentifizieren</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">Um die Gesichtsentsperrung zu aktivieren, geben Sie Ihre PIN, Ihr Passwort oder Ihr Muster ein.</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Authentifizierung erforderlich</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Vom Administrator deaktiviert</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">Legen Sie zunächst eine Displaysperre fest, damit Sie die Option verwenden können.</string>
<string name="face_finish_header_2">Fast geschafft</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Anheben, ansehen, entsperren</string>
<string name="face_instruct_anime_next">Verstanden</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">Die Gesichtserkennung ist unsicherer als ein Muster, eine PIN oder ein Passwort</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Jemand, der Ihnen ähnlich sieht, kann Ihr Telefon möglicherweise entsperren</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Die zur Erkennung Ihres Gesichts verwendeten Daten sind auf dem Telefon als vertrauliche Informationen gespeichert</string>
<string name="face_intro_next">WEITER</string>
<string name="face_intro_remember">Bedenken Sie:</string>
<string name="face_intro_summary">Entsperren Sie das Telefon, indem Sie es ansehen.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Entsperren Sie das Telefon, indem Sie es in die Hand nehmen und ansehen.</string>
<string name="face_intro_title">Info zur Gesichtsentsperrung</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Wiederholen</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Möchten Sie den vorhandenen Gesichtsscan löschen und einen neuen Scan erstellen?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Deaktivieren</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Möchten Sie alle gespeicherten Gesichtsscans entfernen und die Gesichtsentsperrung deaktivieren?</string>
<string name="face_setup_summary">Gesichtsentsperrung einrichten</string>
<string name="face_setup_title">Mit einem Blick entsperren</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Gesichtserkennung aktiviert</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">Gesichtsentsperrung einrichten</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">Mit einem Blick entsperren</string>
<string name="finish_title">Fertig</string>
<string name="moto_face_camera_content">Bringen Sie Ihr Gesicht in die richtige Position</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Ihr Gesicht muss sich unten in der Mitte befinden. Achten Sie darauf, dass Ihr Gesicht gut beleuchtet ist und Sie das Telefon direkt anschauen.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Sie können diese Auswahl später in den Sicherheits- und Standorteinstellungen ändern</string>
<string name="moto_face_next_content">Alles klar</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"Nachdem Sie nun Ihr Gesicht gescannt haben, können Sie Ihr Telefon mit nur einem Blick entsperren."</string>
<string name="moto_face_try_content">Ein Fehler ist aufgetreten</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"Der Gesichtsscan war nicht erfolgreich. Achten Sie darauf, dass Ihr Gesicht gut beleuchtet ist und Sie direkt in die Kamera schauen."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">Die Gesichtsentsperrung wurde vom Administrator deaktiviert.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">Gesichtsscans wurden entfernt</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">Durch Drücken der Ein-/Austaste wird der Startbildschirm oder die zuletzt verwendete App geöffnet, wenn das Gesicht erkannt wird</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">Sperrbildschirm umgehen</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Alle gespeicherten Gesichtsscans entfernen und die Gesichtsentsperrung deaktivieren</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Gesichtsentsperrung deaktivieren</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Gesichtsentsperrung</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Bestehenden Gesichtsscan entfernen und einen neuen Scan erstellen</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Gesichtsscan wiederholen</string>
<string name="title_activity_face_intro">Einführung zur Gesichtsentsperrung</string>
<string name="txt_camera_success">Gesicht registriert</string>
<string name="txt_camera_success_down">Direkt in die Kamera schauen</string>
<string name="txt_camera_success_left">Direkt in die Kamera schauen</string>
<string name="txt_camera_success_right">Direkt in die Kamera schauen</string>
<string name="txt_camera_success_top">Direkt in die Kamera schauen</string>
<string name="unlock_failed">Interner Fehler</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">Gesicht zu unscharf</string>
<string name="unlock_failed_face_large">Gesicht zu nah</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">Zu viele Gesichter erkannt</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">Nur ein Teil des Gesichts erkannt</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">Erkennung läuft</string>
<string name="unlock_failed_face_small">Gesicht zu weit weg</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">Direkt in die Kamera schauen</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">Direkt in die Kamera schauen</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">Direkt in die Kamera schauen</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">Direkt in die Kamera schauen</string>
<string name="unlock_failed_quality">Nur ein Teil des Gesichts erkannt</string>
<string name="unlock_failed_warning">Erkennung läuft</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"Jetzt können Sie das Gerät mit der Gesichtsentsperrung entsperren."</string>
<string name="upgrade_finish_title">Perfekt!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Face unlock</string>
<string name="attr_blur">Το πρόσωπο είναι πολύ θολό</string>
<string name="attr_eye_close">Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Εντοπίστηκε μόνο μέρος του προσώπου</string>
<string name="attr_light_dark">Το πρόσωπο χρειάζεται περισσότερο φως</string>
<string name="attr_light_high">Το πρόσωπο έχει πολύ φως</string>
<string name="attr_light_shadow">Το πρόσωπο έχει πολλές σκιές</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">Εντοπίστηκε μόνο μέρος του προσώπου</string>
<string name="btn_done">Τέλος</string>
<string name="btn_try">ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">Έλεγχος ταυτότητας</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">Για να ενεργοποιήσετε το Face Unlock, εισαγάγετε το PIN, τον κωδικό πρόσβασης ή το μοτίβο σας</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας</string>
<string name="disabled_because_device_policy">Απενεργοποιήθηκε από το διαχειριστή</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security">Για να τις χρησιμοποιήσετε, ορίστε πρώτα το κλείδωμα οθόνης</string>
<string name="face_finish_header_2">Η διαδικασία σχεδόν ολοκληρώθηκε</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Σηκώστε το, κοιτάξτε και ξεκλειδώστε</string>
<string name="face_instruct_anime_next">Το κατάλαβα</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">Η αντιστοίχιση προσώπου είναι λιγότερο ασφαλής από ένα μοτίβο, κωδικό PIN ή κωδικό πρόσβασης</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Κάποιος που σας μοιάζει μπορεί να ξεκλειδώσει το τηλέφωνό σας</string>
<string name="face_intro_content_third_point">Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του προσώπου σας φυλάσσονται ως απόρρητα στο τηλέφωνό σας</string>
<string name="face_intro_next">ΕΠΟΜΕΝΟ</string>
<string name="face_intro_remember">Να θυμάστε:</string>
<string name="face_intro_summary">Ξεκλειδώστε το τηλέφωνό σας κοιτώντας το.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Ξεκλειδώστε το τηλέφωνό σας ανασηκώνοντας και κοιτώντας το.</string>
<string name="face_intro_title">Σχετικά με το face unlock</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Επανάληψη</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Θέλετε να καταργήσετε την υπάρχουσα σάρωση προσώπου και να δημιουργήσετε μια νέα;</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Απενεργοποίηση</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Θέλετε να καταργήσετε όλες τις αποθηκευμένες σαρώσεις προσώπου και να απενεργοποιήσετε το face unlock;</string>
<string name="face_setup_summary">Ρύθμιση του face unlock</string>
<string name="face_setup_title">Ξεκλείδωμα με μια ματιά</string>
<string name="facelock_enabled_summary">Ενεργ/θηκε η αντιστοίχιση προσώπου</string>
<string name="facelock_setup_notification_text">Ρύθμιση του face unlock</string>
<string name="facelock_setup_notification_title">Ξεκλείδωμα με μια ματιά</string>
<string name="finish_title">Ολοκληρώθηκε</string>
<string name="moto_face_camera_content">Ευθυγραμμίστε το πρόσωπό σας</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Βεβαιωθείτε πως το πρόσωπό σας είναι κεντραρισμένο παρακάτω. Φροντίστε το πρόσωπό σας να είναι καλά φωτισμένο και κοιτάξτε απευθείας το τηλέφωνό σας.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Μπορείτε να το αλλάξετε αυτό αργότερα στις ρυθμίσεις Ασφάλεια και τοποθεσία</string>
<string name="moto_face_next_content">Οι ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"Τώρα που σαρώσατε το πρόσωπό σας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας μόνο με μια ματιά."</string>
<string name="moto_face_try_content">Υπάρχει κάποιο πρόβλημα</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"Η σάρωση προσώπου απέτυχε. Βεβαιωθείτε πως είστε καλά φωτισμένοι και πως κοιτάτε την κάμερα."</string>
<string name="policy_disabled_alert_msg">Το Face unlock έχει απενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή.</string>
<string name="remove_lock_pattern_toast">Οι σαρώσεις προσώπου έχουν καταργηθεί</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_summary">Με το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας, ανοίγει η αρχική οθόνη ή η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία, μόλις γίνει αντιστοίχιση ενός προσώπου</string>
<string name="security_settings_face_unlock_bypass_lock_screen_title">Παράκαμψη κλειδώματος οθόνης</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_summary">Καταργήστε όλες τις αποθηκευμένες σαρώσεις προσώπου και απενεργοποιήστε το face unlock</string>
<string name="security_settings_face_unlock_disable_face_unlock_title">Απενεργοποίηση face unlock</string>
<string name="security_settings_face_unlock_preference_title">Face unlock</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_summary">Κατάργηση υπάρχουσας σάρωσης προσώπου και δημιουργία νέας σάρωσης</string>
<string name="security_settings_face_unlock_redo_face_scan_title">Επανάληψη σάρωσης προσώπου</string>
<string name="title_activity_face_intro">Εισαγωγή Face unlock</string>
<string name="txt_camera_success">Το πρόσωπο καταχωρήθηκε</string>
<string name="txt_camera_success_down">Κοιτάξτε απευθείας την κάμερα</string>
<string name="txt_camera_success_left">Κοιτάξτε απευθείας την κάμερα</string>
<string name="txt_camera_success_right">Κοιτάξτε απευθείας την κάμερα</string>
<string name="txt_camera_success_top">Κοιτάξτε απευθείας την κάμερα</string>
<string name="unlock_failed">Εσωτερικό σφάλμα</string>
<string name="unlock_failed_face_blur">Το πρόσωπο είναι πολύ θολό</string>
<string name="unlock_failed_face_large">Το πρόσωπο είναι πολύ κοντά</string>
<string name="unlock_failed_face_multi">Εντοπίστηκαν πολλά πρόσωπα</string>
<string name="unlock_failed_face_not_complete">Εντοπίστηκε μόνο μέρος του προσώπου</string>
<string name="unlock_failed_face_not_found">Εντοπισμός σε εξέλιξη</string>
<string name="unlock_failed_face_small">Το πρόσωπο είναι πολύ μακριά</string>
<string name="unlock_failed_offset_bottom">Κοιτάξτε απευθείας την κάμερα</string>
<string name="unlock_failed_offset_left">Κοιτάξτε απευθείας την κάμερα</string>
<string name="unlock_failed_offset_right">Κοιτάξτε απευθείας την κάμερα</string>
<string name="unlock_failed_offset_top">Κοιτάξτε απευθείας την κάμερα</string>
<string name="unlock_failed_quality">Εντοπίστηκε μόνο μέρος του προσώπου</string>
<string name="unlock_failed_warning">Εντοπισμός σε εξέλιξη</string>
<string name="upgrade_finish_summary">"Πλέον είστε έτοιμοι να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας με το Face Unlock"</string>
<string name="upgrade_finish_title">Τέλεια!</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Desbloqueo facial</string>
<string name="attr_blur">La cara está demasiado borrosa</string>
<string name="attr_eye_close">Mantén abiertos los dos ojos</string>
<string name="attr_eye_occlusion">Se ha detectado una cara parcialmente</string>
<string name="attr_light_dark">La cara necesita más luz</string>
<